Till minne av Gunilla Possenius

Gunilla Possenius avled den 2 mars 2024 efter en tids sjukdom. Gunilla verkade för SWEA under många år och på olika platser i världen. Gunilla var med och startade SWEA Lissabon 1991 och blev dess första ordföranden. Under åren 1994-1997 var Gunilla internationell ordförande och hon satt i valberedingen för VEMA.
Gunilla var bosatt i Portugal tillsammans med sin make Bengt.