Network Menu

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

 

SWEA Lissabons styrelse 2021

Eva Östling: Ordförande

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Lena Eckerbom: vice ordförande och programansvarig

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Sussanne Friman: sekreterare

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Elisabeth Bengtsson: kassör

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Karin Bernadotte: medlemsansvarig

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Wiveca von Seth Renée: IT-ansvarig

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Webbansvarig: Lilian Waldenström

SWEA Lissabons styrelse för år 2021

Giulia Timarco: SWEA Professional

 

**********************************

Emailadresser till styrelsen

**********************************

Revisor: Eva Agmén

Revisors suppleant/assistent: Agneta Wahlund

**********************************

Valberedning: Marie Ahlberg, sammankallande, Annika Hietala, Karin Bernadotte

**********************************

Ansvarig för vår Facebooksida: Annika Hietala