Network Menu

SWEA Lissabon

SWEA Lissabon är en lokalavdelning i en ideell global förening för svenskor och svensktalande kvinnor bosatta utomlands.

I likhet med våra systeravdelningar runt om i världen är vi en träffpunkt och nätverksnod som gör livet utomlands lättare. Vi stödjer varandra när det gäller att förstå och hantera kulturella skillnader mellan “det svenska och det portugisiska”. Nyinflyttade medlemmar kan via SWEA Lissabon få råd och tips för att snabbt kunna etablera sig i Portugal.

Bland våra medlemmar finns de som varit bosatta i Portugal över 40 år, men också kvinnor som nyss flyttat utomlands. Under de senaste åren har många svenskor som just pensionerat sig flyttat hit. Här finns kvinnor i olika åldrar, stolta nyblivna mammor och mor- och farmödrar, yrkesverksamma och pensionärer.

Vi har ett flertal grupper där vi möts och utövar våra många olika intressen.

Vi har en aktiv programverksamhet med intressanta föredrag (SWEA-kaffe) och utflykter varje månad och mycket, mycket annat.

Mer information finns under Intressegrupper och Aktiviteter.

Vi finns också på Facebook för dig som är medlem: SWEA Lissabon respektive vår systerförening SWEA  Algarve.

__________________________________________________________________________________________________