SWEA-kaffe 13 januari 2016

På årets första SWEA-kaffe fick vi lyssna på Rebecca Möllers erfarenheter vid hennes etablering i Portugal. Det var en mycket personlig berättelse om hennes möte med portugisisk byråkrati. En resa i både med- och motvind som tack vare en stark optimism lyckats väl. Utöver arbetet med elever i flertalet skolor och olika projekt knutna till flera portugisiska universitet har hon dessutom varit med om att starta företaget Hej Portugal! som hjälper nyinflyttade skandinavier. Vi var många som imponerades av Rebeccas okuvliga vilja och entusiasm och vi önskar henne varmt lycka till i framtiden!

SWEA-kaffe jan 2016
SWEA-kaffe jan 2016
SWEA-kaffe 2
Rebecca Möller