Ny ordförande för SWEA Lissabon – Karin Benson

Kära Sweor i Lissabon med omnejd, jag vill börja med att tacka för förtroendet att få leda SWEA Lissabon. Jag ser mycket fram emot detta och det ska bli roligt att arbeta tillsammans med övriga engagerade, entusiastiska och kunniga styrelseledamöter och medlemmar. Vår tidigare ordförande Eva Östling har gett mig en fantastiskt fin introduktion till arbetet som ordförande och nu håller jag på som bäst med att sätta mig djupare in i rutiner, dokument och arbetssätt.

För att nämna lite om min bakgrund så kommer jag från Stockholm. Jag är jurist och har under större delen av mitt yrkesliv arbetat inom Sveriges domstolar som domare. Jag är gift med Lennart och vi har tre vuxna söner. Att vi flyttade just hit var ingen slump eftersom vi kände till Lissabonområdet och Cascais väl sedan tidigare. Efter tre år känner vi oss hemma här.

Att jag tackade ja till att kandidera till ordförandeposten ligger i linje med mina tankar om att engagera mig efter att jag slutat arbeta. Jag har alltid tänkt att om jag ska ta på mig något uppdrag så ska det vara något som är kopplat till kvinnor. Det var nog snarast någon form av hjälporganisation som jag tänkt mig, så blev det SWEA istället, och det känns så mycket mer glädjefyllt, men lika viktigt. Alla kvinnor har glädje av nätverk, stöd och gemenskap. Systerskap är viktigt och ska värnas och vårdas. Här kan SWEA spela en viktig roll för sina medlemmar.

Jag vill avsluta med att framhålla att SWEA är en medlemsdriven organisation, jag skulle vilja säga att SWEA är sina medlemmar. Det finns många möjligheter att engagera sig, både stort och smått. Vi i styrelsen ska tillsammans med er övriga medlemmar göra vårt allra bästa för att vi ska ha roligt tillsammans, stödja varandra och verka för SWEAs mål.

Det är roligt och utvecklande med ett engagemang!