SWEA-kaffe den 2 mars

Helena Björnberg
Helena Björnberg

Trettiofem konstintresserade Sweor lyssnade till Helena Björnbergs mycket personliga skildring av sitt konstnärskap.

Helena berättade om vägen till konsten, hur hon använt den i sitt yrkesliv och att hon sedan flytten till Algarve nu helt kan ägna sig åt skapande på sina egna villkor. Vi fick en fascinerande beskrivning av en ståltråds väg till att bli en dansande bronsskulptur!

Ett urval tavlor och bronsskulpturer på plats gav ett inspirerande smakprov och Helena kompletterade också med ett fint bildspel.

Missade du marskaffet? Då finns det möjlighet att se en del av Helenas produktion i Lagos, där hon tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut fram till påsk. För mer info se den gemensamma Facebook sidan: PopUp Scandinavia-Algarve.