Network Menu

Kommande program – Lissabon

Här kan Du läsa om vårt kommande / planerade program. Dubbelklicka på det program Du vill ha mer information om.

Viktigt att veta: SWEA har ingen gruppförsäkring för gemensamma program, som utflykter, vandringar och resor. Tänk på att var och en ansvarar för att vara rätt försäkrad. Såväl rese- som olycksfallsskydd.

Under INTRESSEGRUPPER till höger på blå bandet ovan finner Du våra olika grupper med sina egna, ofta återkommande, programpunkter. Anmäl dig direkt till respektive kontaktperson! Alla nya är varmt välkomna!

Jun 2021

Datum/Tid Aktivitet
2021-06-02
16:30 – 19:00
SWEA Professional Event i Lissabon. 2 juni 2021