Kategori: Ordförande

SWEA Lissabon

SWEA Lissabon är en lokalavdelning till SWEA International som är en världsvid ideell förening för svensktalande kvinnor bosatta utomlands.