SWEA-kaffe april

Aprilkaffe
Aprilkaffe

SWEAs månadskaffe samlade som vanligt många Sweor i Hotel Londres ljusa lokaler. Vår ordförande Mita inledde och hälsade nya medlemmar välkomna. SWEA Lissabon har nu över 100 medlemmar.

Solbritt, som är programansvarig, informerade om kommande evenemang. Bl a om ett informationsmöte på Sveriges ambassad den 21 april. Se Kommande aktiviteter.

 

Eva Stern
Eva Stern

 

Därefter fick vi en mycket intressant presentation av Eva Stern, dipl massör och regndroppsterapeut, som berättade om eteriska oljor, deras långa historia och goda inverkan på oss.

Med sig själv som exempel kunde hon visa hur rena oljor kan vara en hjälp till välmående och hälsa.