Network Menu

SWEA-kaffe 4 maj

Agnetha Birgersson

Agnetha Birgersson

Majkaffe

Majkaffe

 

Vi var 23 Sweor som samlades på Hotel Londres för att delta i SWEA-kaffet 4 maj!

På programmet fanns några punkter: Mita och Solbritt informerade om kommande aktiviteter. Isabel Höckert informerade om svampresan till Belmonte i november. Inbjudan till den kommer ut i nästa vecka. Det finns redan 12 personer på intresselistan!

Dagens föreläsare var Agnetha Birgersson som berättade om sig själv och hur hon arbetar med ledarskap och relationer. Hon trollband oss med sitt engagerade sätt att tala om hur vi alla kan påverka vårt sätt att leva våra liv som vi önskar!