Network Menu

Körsång

Valborg 1 [180851]Välkommen till SWEA-kören!

Alla som vill sjunga, även hellre än bra, både Sweor och Livgardet, är välkomna!

Mariana Ottosson leder vår kör som träffas tisdagar mellan 14:00-16:00.

Plats: St Paul’s Anglican church, Av. dos Bombeiros Voluntários, 59, mellan Sana Hotel och Bombeiros i Estoril, www.lisbonanglicans.org

Pris för vårterminen 2017:  100 € som sätts in på anvisat konto, se separat utskick, eller erläggs kontant på plats.

Anmäl ditt intresse till swea.lissabon.portugal(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Frågor? Hör av dig till Mita Zell, tel 913 727 123