Network Menu

Välkommen till vårt årsmöte 15 feb 2018!

Årsmötet kommer att hållas på Hotel Londres i Estoril, precis som förra året, med start för registrering 16:30.  Välkommen!Årsmötet

Här finns inbjudan och anmälan

Här finns fullmakt att skriva ut om du inte själv kan närvara.

Övriga dokument inför årsmötet:

Kallelse till årsmötet

Dagordning

Föregående årsmötesprotokoll

Årsberättelse

SWEA Lissabon årsrapport program 2017 – Algarve

SWEA Lissabon årsrapport program 2017 – Lissabon

Året som gått – SWEA International

Resultat och balansrapport 2017

Förslag till budget 2018 och 2019

Revisionsberättelsen

Valberedningens förslag för 2018

_________________________________________________________________________________________________________